Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Phường 4 Quận 8

Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Phường 4 Quận 8  – Theo quyết định Số: 6859/QĐ-UB-QLĐT Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung quận 8 mang rất nhiều hạng mục đã được phê chuẩn, quy hoạch lại. tóm lại về tính chất, chức năng, ranh giới và phân chia đơn vị hành chánh (16 phường) không thay đổi so với quyết định phê duyệt quy hoạch chung tháng 02/1995.

Trong quy hoạch lần này của quận 8 đề cập tới những vấn đề chính như:

+ Hướng phát triển chủ yếu

+ Chuyển đổi một số khu đất kho bãi, tiểu thủ công nghiệp

+ Chỉnh trang đô thị, di dời tái ổn định chỗ ở

+ Quy hoạch công viên cây xanh

+ Di dời và chuyển đổi các xí nghiệp gây ô nhiễm

+ Nâng cấp hệ thống giao thông tuyến đường bộ đối ngoại của Q8

Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Phường 4 Quận 8

Điều chỉnh quy hoạch quận 8 đến năm 2020

Quận 8 được phân thành 4 khu ở không thay đổi so có chọn lựa phê duyệt năm 1995 :

Dân số bố trí cụ thể cho từng khu gồm :

Khu một : 83.000 người ; Khu 2 : 88.000 người ; Khu 3: 100.000 người ; Khu 4 : 129.000 người.

tỷ lệ xây dựng bình quân trong một số khu : 33% đến 42%. Mỗi khu với bố trí trọng tâm phục vụ công cộng.

trung tâm quận – quần thể công cùng :

– trọng điểm hành chánh bố trí mới tại phường 5, quy mô 14,5 ha.

– Khu Văn hóa vui chơi : tại phường 4 và rạch Lào – phường 15.

– Khu Y tế : qui mô 4 ha cải tạo mở rộng bệnh viện tại phường 3 và dự trù thi công mới tại phường 4, 7, 16.

– trung tâm mua sắm – dịch vụ : tại phường 11, gần trung tâm mua sắm cầu Chà Và, chợ Xóm Củi, tổng diện tích : 4 ha

– Khu giáo dục : Bố trí thi công tại một vài phường mới phát triển qui mô 25 ha.

Công viên cây xanh, gym thể thao :

– Khu công viên phường 4, qui mô 35,83 ha.

– Khu công viên cây xanh Hiệp Ân – phường 5 : tổng diện tích 29 ha là khu công viên vui chơi trọng tâm Quận.

– Công viên Xáng Thổi phường 1, quy mô 3 ha.

– Công viên Dạ Nam cầu chữ Y.

– Phủ xanh và thi công cảnh quan dọc kênh rạch đã được giải tỏa (tại khu giải tỏa Bến Bình Đông và khu nhà ven kinh rạch).

– gym thể thao : Khu trọng điểm gym thể thao tại phường 5, quy mô 4,68 ha

Tại phường 4 – quận 8 sẽ được triển khai xây dựng, cải tạo, chỉnh trang 1 phần khu đô thị hoàn thành, thi công khu dân cư mới; thi công trung tâm dạy nghề; thi công mới trường tiểu học; thi công một số công viên; Cải tạo, nâng cấp và phát triển hệ thống mạng lưới ống KĐT.

Đặc biệt tại phường 4 đã quy hoạch và kêu gọi đầu tư cho khu dân cư mang diện tích 42,15 ha.

Theo quy hoạch chung dự tính đã được ủy ban nhân dân đô thị phê duyệt thì cho tới năm 2020 dân số dự tính của quận sẽ rơi vào khoảng 480.000 người. Bên cạnh đây là qui mô dự nhiên của quận khoảng một.592,47ha, trong đây đất khu dân dụng dao động 1488,03ha chiếm 77,60%.

Bạn nên tìm hiểu thêm về quy hoạch khu dân cư quận 8 ở các phường khác

==> Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Phường 1 Quận 8
==> Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Phường 2 Quận 8
==> Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Phường 3 Quận 8
==> Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Phường 4 Quận 8
==> Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Phường 5 Quận 8
==> Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Phường 6 Quận 8
==> Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Phường 7 Quận 8
==> Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Phường 8 Quận 8
==> Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Phường 9 Quận 8
==> Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Phường 10 Quận 8
==> Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Phường 11 Quận 8
==> Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Phường 12 Quận 8
==> Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Phường 13 Quận 8
==> Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Phường 14 Quận 8
==> Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Phường 15 Quận 8
==> Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Phường 16 Quận 8

0913.756.339