Duyệt quy hoạch 1/2000 Khu dân cư 180,8 ha phường Thạnh Mỹ Lợi

UBND TP.HCM vừa duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng thành thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi 180,8 ha (khu 174 ha cũ), phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2.

Duyệt đồ án quy hoạch 1/2000 của 157 ha Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi
Duyệt quy hoạch 1/2000 Khu dân cư 180,8 ha phường Thạnh Mỹ Lợi
Duyệt nhiệm vụ đồ án quy hoạch 1/2000 Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi B

Theo quy hoạch được duyệt, khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi 180,8 ha có qui mô 180,8 ha, qui mô dân số vào khoảng 30.000 người. Khu vực quy hoạch có tính chất KĐT hoàn thiện cải tạo, chỉnh trang và thi công mới; khu trung tâm gồm trung tâm hành chính, văn hóa, giáo dục, thương mại dịch vụ của quận 2 và khu công viên cây xanh.

Toàn khu vực quy hoạch được phân chia làm 2 đơn vị ở: Đơn vị ở 1 nằm phía Bắc khu quy hoạch có tổng diện tích 85,4 ha, dân số 20.910 người; Đơn vị ở 2 nằm phía Nam khu quy hoạch có tổng diện tích 95,4 ha, dân số 9.090 người.

KĐT Thạnh Mỹ Lợi 180,8 ha có phía Đông Nam giáp khu dân cư phường Thạnh Mỹ Lợi 157,97 ha (khu 143 ha cũ), phía Tây Nam giáp sông Sài Gòn, phía Đông Bắc giáp khu đô thị đã đi vào hoạt động và một phần đường Đồng Văn Cống (Liên tỉnh lộ 25B cũ), phía Tây Bắc giáp KĐT Sông Giồng.

0913.756.339